Câu hỏi thường gặp

 Hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm Puty

1. Các bạn tải putty tại địa chỉ sau :...