Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc từ khóa của bạn bên dưới để kiểm tra tính khả dụng.

Browse extensions by category

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.vn
849,000VNĐ
1 Year
500,000VNĐ
1 Year
470,000VNĐ
1 Year
.com.vn
720,000VNĐ
1 Year
360,000VNĐ
1 Year
380,000VNĐ
1 Year
.biz.vn
720,000VNĐ
1 Year
350,000VNĐ
1 Year
370,000VNĐ
1 Year
.name.vn
80,000VNĐ
1 Year
50,000VNĐ
1 Year
50,000VNĐ
1 Year
.org.vn
399,000VNĐ
1 Year
180,000VNĐ
1 Year
219,000VNĐ
1 Year
.info.vn
399,000VNĐ
1 Year
180,000VNĐ
1 Year
219,000VNĐ
1 Year
.edu.vn
399,000VNĐ
1 Year
180,000VNĐ
1 Year
219,000VNĐ
1 Year
.gov.vn
399,000VNĐ
1 Year
360,000VNĐ
1 Year
219,000VNĐ
1 Year
.health.vn
399,000VNĐ
1 Year
180,000VNĐ
1 Year
219,000VNĐ
1 Year
.int.vn
399,000VNĐ
1 Year
630,000VNĐ
1 Year
219,000VNĐ
1 Year
.com
320,000VNĐ
1 Year
310,000VNĐ
1 Year
310,000VNĐ
1 Year
.net
289,000VNĐ
1 Year
234,000VNĐ
1 Year
289,000VNĐ
1 Year
.org
289,000VNĐ
1 Year
234,000VNĐ
1 Year
289,000VNĐ
1 Year
.info
289,000VNĐ
1 Year
215,000VNĐ
1 Year
289,000VNĐ
1 Year
.biz
266,000VNĐ
1 Year
225,000VNĐ
1 Year
266,000VNĐ
1 Year
.us
299,000VNĐ
1 Year
215,000VNĐ
1 Year
299,000VNĐ
1 Year
.tv
782,000VNĐ
1 Year
782,000VNĐ
1 Year
782,000VNĐ
1 Year
.mobi
487,000VNĐ
1 Year
487,000VNĐ
1 Year
487,000VNĐ
1 Year
.asia
1,000,000VNĐ
1 Year
340,000VNĐ
1 Year
389,000VNĐ
1 Year
.eu
259,000VNĐ
1 Year
259,000VNĐ
1 Year
259,000VNĐ
1 Year
.me
680,000VNĐ
1 Year
680,000VNĐ
1 Year
680,000VNĐ
1 Year
.tel
399,000VNĐ
1 Year
359,000VNĐ
1 Year
399,000VNĐ
1 Year
.name
269,000VNĐ
1 Year
269,000VNĐ
1 Year
269,000VNĐ
1 Year
.in
1,000,000VNĐ
1 Year
460,000VNĐ
1 Year
599,000VNĐ
1 Year
.de
680,000VNĐ
1 Year
680,000VNĐ
1 Year
680,000VNĐ
1 Year
.xyz
249,000VNĐ
1 Year
249,000VNĐ
1 Year
249,000VNĐ
1 Year

Please choose a category from above.

Đăng ký Hosting

Lựa chọn gói Hosting phù hợp với bạn

Giảm ngay 20% khi thanh toán 3 tháng

Xem ngay!

Chuyển tên miền về NSTECH

Chuyển ngay bây giờ để gia hạn tên miền của bạn thêm 1 năm!*

Chuyển tên miền

* Không bao gồm các TLD nhất định và tên miền mới gia hạn gần đây