ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.vn
849,000VNĐ
1 سال
500,000VNĐ
1 سال
470,000VNĐ
1 سال
.com.vn
720,000VNĐ
1 سال
360,000VNĐ
1 سال
380,000VNĐ
1 سال
.biz.vn
720,000VNĐ
1 سال
350,000VNĐ
1 سال
370,000VNĐ
1 سال
.name.vn
80,000VNĐ
1 سال
50,000VNĐ
1 سال
50,000VNĐ
1 سال
.org.vn
399,000VNĐ
1 سال
180,000VNĐ
1 سال
219,000VNĐ
1 سال
.info.vn
399,000VNĐ
1 سال
180,000VNĐ
1 سال
219,000VNĐ
1 سال
.edu.vn
399,000VNĐ
1 سال
180,000VNĐ
1 سال
219,000VNĐ
1 سال
.gov.vn
399,000VNĐ
1 سال
360,000VNĐ
1 سال
219,000VNĐ
1 سال
.health.vn
399,000VNĐ
1 سال
180,000VNĐ
1 سال
219,000VNĐ
1 سال
.int.vn
399,000VNĐ
1 سال
630,000VNĐ
1 سال
219,000VNĐ
1 سال
.com
320,000VNĐ
1 سال
310,000VNĐ
1 سال
310,000VNĐ
1 سال
.net
289,000VNĐ
1 سال
234,000VNĐ
1 سال
289,000VNĐ
1 سال
.org
289,000VNĐ
1 سال
234,000VNĐ
1 سال
289,000VNĐ
1 سال
.info
289,000VNĐ
1 سال
215,000VNĐ
1 سال
289,000VNĐ
1 سال
.biz
266,000VNĐ
1 سال
225,000VNĐ
1 سال
266,000VNĐ
1 سال
.us
299,000VNĐ
1 سال
215,000VNĐ
1 سال
299,000VNĐ
1 سال
.tv
782,000VNĐ
1 سال
782,000VNĐ
1 سال
782,000VNĐ
1 سال
.mobi
487,000VNĐ
1 سال
487,000VNĐ
1 سال
487,000VNĐ
1 سال
.asia
1,000,000VNĐ
1 سال
340,000VNĐ
1 سال
389,000VNĐ
1 سال
.eu
259,000VNĐ
1 سال
259,000VNĐ
1 سال
259,000VNĐ
1 سال
.me
680,000VNĐ
1 سال
680,000VNĐ
1 سال
680,000VNĐ
1 سال
.tel
399,000VNĐ
1 سال
359,000VNĐ
1 سال
399,000VNĐ
1 سال
.name
269,000VNĐ
1 سال
269,000VNĐ
1 سال
269,000VNĐ
1 سال
.in
1,000,000VNĐ
1 سال
460,000VNĐ
1 سال
599,000VNĐ
1 سال
.de
680,000VNĐ
1 سال
680,000VNĐ
1 سال
680,000VNĐ
1 سال
.xyz
249,000VNĐ
1 سال
249,000VNĐ
1 سال
249,000VNĐ
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains