Chỗ đặt máy chủ tại IDC VNPT

NST-01-VDC
 • 1U Không gian Rack
 • 300W Công suất điện
 • 1 IP Address
 • Unlimited Datatransfer
 • 50Mbps Bandwidth NIX
 • 4Mbps Bandwidth quốc tế
 • 100Mbps Cổng cắm mạng
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
NST-02-VDC
 • 1U Không gian Rack
 • 300W Công suất điện
 • 1 IP Address
 • Unlimited Datatransfer
 • 100Mbps Bandwidth NIX
 • 6Mbps Bandwidth quốc tế
 • 100Mbps Cổng cắm mạng
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
NST-03-VDC
 • 1U Không gian Rack
 • 300W Công suất điện
 • 1 IP Address
 • Unlimited Datatransfer
 • 200Mbps Bandwidth NIX
 • 10Mbps Bandwidth quốc tế
 • 1Gbps Cổng cắm mạng
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
NST-04-VDC
 • 1U Không gian Rack
 • 300W Công suất điện
 • 1 IP Address
 • Unlimited Datatransfer
 • 300mbps Bandwidth NIX
 • 15Mbps Bandwidth quốc tế
 • 1Gbps Cổng cắm mạng
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật